Samveen S. Gulati,
MTech Graduate Student,
Department of Computer Science and Engineering,
Indian Institute of Technology, Bombay,
Mumbai - 400076, India
   

Menu

Home

Resume(an outdated one)

Pics (at your own risk)

Simla Pics(2007)

Hall of Idiots N GEniuses

Assignments

Classmates

Misc

This is a list of my classmates who are there in Mtech1 with me.

 1. 04305001 Kate Aniket Pundlik
 2. 04305002 Badge Aditee Prakash
 3. 04305003 Ahmed Shareef
 4. 04305004 Sapna Jain
 5. 04305005 Edara Pavan
 6. 04305006 Kuhoo Gupta
 7. 04305008 Vikas Kedia
 8. 04305009 Narasihmha Rao Karumanch
 9. 04305010 Gharat Kuldeep Mohan
 10. 04305011 Dheren Jayantilal Gala
 11. 04305012 Puniyani Kriti Rameshlal
 12. 04305013 Gautam Anil
 13. 04305015 R Vamshi Krishna
 14. 04305016 Abhishek Sugandhi
 15. 04305018 Sanjeet Khaitan
 16. 04305019 Dheeraj Kumar
 17. 04305021 Amrishetty Anjan Kumar
 18. 04305022 S Suman
 19. 04305025 Sheetal Sonare
 20. 04305026 Bogapuri Giri Prasad
 21. 04305027 Solanki Gautam Valjibhai
 22. 04305028 Anil Kumar S. R.
 23. 04305029 Srikanth Mujjiga
 24. 04305201 Komminist Sisai
 25. 04305301 Reena Kharat
 26. 04305302 Anand Vijay Yeolekar
 27. 04305303 PRADNYA GOTMARE
 28. 04305401 Jojumon Kavalan
 29. 04305402 Menon Joy Krishnan
 30. 04305601 Rukma V. Prabhu Verlekar
 31. 04305801 Kelkar Aditya Avinash
 32. 04305802 Desai Nishitkumar Ashokkumar
 33. 04305803 Jhunjhunwala Rohit Kumar
 34. 04305804 Jagdhesh Sanapala
 35. 04305806 Amara Deepthi B
 36. 04305807 Amruta Gajanan Gokhale
 37. 04305809 Poornachand Srinivas P
 38. 04305810 Mahesh Kumar Chopra
 39. 04305811 Sawant Neela Kamlakar
 40. 04305812 Alok Ashok Sontakke
 41. 04305813 Vaibhav Selot
 42. 04305814 Piyush Porwal
 43. 04305815 Srivatsa. R.
 44. 04305901 MD Shabeeruddin
 45. 04305902 Jorwekar Sudhir Mohan
 46. 04305903 A Shyam Sunder Reddy
 47. 04305904 Bestin Jose
 48. 04305905 Samveen Saif Gulati
 49. 04305906 V. Mahesh Kumar
 50. 04305907 Meghana kshirsagar
 51. 04405002 Garodia Rhushabh J
 52. 04405003 Ms Jayashankar Seetha P
 53. 04405302 Dharmendra Kumar Yadav
 54. 04405701 Rajeev Gupta
 55. 04405702 Ananthakrishnan Ramanathan
 56. 04405901 K. Kalyan Chakrawarthy